Άνοιξη στον Πόντο, και ήταν η εποχή του γουρουτζή

Από τους κατώτερους, αλλά τους πλέον χρήσιμους υπαλλήλους της κοινότητας ήταν ο γουρουτζής (λ. τουρκ.), δηλαδή ο αγροφύλακας, και η άνοιξη ήταν η… εποχή του.
Σύμφωνα με την Εγκυκλοπαίδεια του…

Άνοιξη στον Πόντο, και ήταν η εποχή του γουρουτζήΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ