Άρχισε σήμερα Τρίτη 8 Ιουνίου το διήμερο ψηφιακό συνέδριο για τη ναυτιλία

Με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ, KiTack Lim (Κορέα), άρχισαν σήμερα οι εργασίες του 11ου Ετήσιου Φόρουμ στη Ναυτιλία της Capital Link σε ψηφιακό συνέδριο που θα πραγματοποιείται σήμερα Τρίτη 8 Ιουνίου και αύριο Τετάρτη 9 Ιουνίου.

Το συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν κορυφαίοι παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς, θα διερευνήσει τις βέλτιστες βιομηχανικές πρακτικές σε όλους τους σημαντικούς τομείς, όπως η διαχείριση του στόλου, η τεχνολογική καινοτομία, το πλήρωμα, η ενεργειακή απόδοση, το περιβάλλον, η ασφάλεια.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις συνεχιζόμενες επιχειρησιακές προκλήσεις που τίθενται από την πανδημία του Covid-19, στη βιωσιμότητα και στις νέες προκλήσεις σχετικά με την ασφάλεια των πλοίων και των πληρωμάτων.