Έργο Σκουριών: Επανεκκινεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της χώρας