Αναστολές συμβάσεων εργασίας – Επιστρεπτέες προκαταβολές: Διευκρινίσεις από φοροτεχνικό (video)

Διευκρινίσεις για το ποιες κατηγορίες εργαζομένων μπορούν να τεθούν σε αναστολή συμβάσεως εργασίας τον Ιούνιο (πληρωμή με 534 ευρώ μηνιαίως) έδωσε το πρωί μιλώντας στην ΕΡΤ ο φοροτεχνικός Ηλίας Χατζηγεωργίου.

Η υποβολή των δηλώσεων αναστολών από τις επιχειρήσεις μπορεί να γίνει έως τις 30 Ιουνίου. Αφορά άτομα που δεν μπορούν να παρέχουν απομακρυσμένη εργασία και ταυτόχρονα εμπίπτουν στην κατηγορία των «ευπαθών ομάδων».

Οι ομάδες ευπαθών εργαζομένων ορίζονται επακριβώς στην εγκύκλιο 37095/1436/17.9.2020 του υπουργείου Εργασίας. Για την υπαγωγή στο μέτρο δεν εξετάζεται ο ΚΑΔ της επιχείρησης.

Για τις Επιστρεπτέες προκαταβολές

Για τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές από 4 έως 7 επιστρεπτέο είναι το 50% του ποσού που έχει ληφθεί αν τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Για τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές από 1 έως 3 επιστρέφεται όλο το ποσό εκτός εάν:

  • Υπάρχει μείωση τζίρου 15% έως 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Τότε επιστρέφεται το 70% του ποσού.
  • Υπάρχει μείωση τζίρου από 30% και πάνω το 2020 σε σχέση με το 2019. Τότε επιστρέφεται το 50% του ποσού.
  • Τα χρήματα επιστρέφονται σε 60 δόσεις με την πρώτη να ξεκινά την 31/1/2022.
  • Σε περίπτωση που τα χρήματα επιστραφούν εφάπαξ έως την ημέρα πληρωμής της πρώτης δόσης θα δίδεται έκπτωση ύψους 15%.
  • Όσοι έλαβαν την Επιστρεπτέα Προκαταβολή βάσει του προσωρινού πλαισίου στήριξης, θα πρέπει έως τις 16 Ιουλίου να αναρτήσουν στην ΑΑΔΕ τα απαραίτητα έγγραφα.