ΑΠΘ: Σε ποιο σημείο του campus θα εγκατασταθεί το Κέντρο Ελέγχου Ασφαλείας και η πανεπιστημιακή αστυνομίαΣύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο χώρος που έχει επιλεγεί βρίσκεται πίσω ακριβώς από το κτίριο Διοίκησης, σε δύο κουβούκλια τα οποία βρίσκονται στο ύψος του πρώτου ορόφου. Η πρόσβαση σε αυτά γίνεται τόσο από τον εξωτερικό χώρο όσο και από το εσωτερικό του κτιρίου Διοίκησης. Σε αυτές τις κατασκευές φιλοξενούνται σήμερα το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ, τα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης Περιουσίας του ΑΠΘ, ενώ ακριβώς απέναντι είναι το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων όπου προσέρχονται καθημερινά δεκάδες φοιτητές του προγράμματος ERASMUS.• Κέντρο Ελέγχου: Θα αποτελεί το κέντρο επιχειρήσεων των εγκαταστάσεων, όπου θα γίνεται χρήση της ολοκληρωμένης εφαρμογής Διαχείρισης Πληροφοριών Φυσικής Ασφάλειας, PSIM (Physical Security Information Management), η οποία θα ενοποιεί τους τεχνολογικούς παρόχους, θα λαμβάνει και καταγράφει κάθε συμβάν προερχόμενο από τα υποσυστήματα καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό – προσωπικό ασφαλείας– εντός των εγκαταστάσεων, θα αναπτύσσει το δέντρο ενεργειών ανά συμβάν, θα αποστέλλει αυτόματα ενημερώσεις, θα παράγει στατιστικά στοιχεία. Προβλέπεται η ανακατασκευή του χώρου με νέες οθόνες σε διάταξη Video Wall για την αποτελεσματικότερη επιτήρηση της εγκατάστασης. (προϋπολογισμός 312.747,35 €)
Πέραν αυτών η προμήθεια περιλαμβάνει επίσης εξοπλισμό όπως rack, ups, ηλεκτρολογικούς πίνακες κ.λπ., καλωδιώσεις κ.ά. Η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών είναι έως τις 10 Οκτωβρίου και η αποσφράγισή τους θα γίνει τέσσερις ημέρες αργότερα