Βελτιωμένες εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία και από τον DBRS

Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 5% τόσο το 2021 όσο και το 2022 προβλέπει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS, εξηγώντας ότι χάρη στον τουρισμό και τους εμβολιασμούς αναθεωρεί ευνοϊκότερα την προηγούμενη πρόβλεψη για ρυθμό 4%. Παράλληλα κοινοποιεί και το δυσμενές σενάριο για ανάπτυξη 3% φέτος και 1,5% το 2022.

Βελτιωμένη είναι και η εκτίμηση για την ανεργία, όπου το ποσοστό προβλέπεται σε 16,5% φέτος και 17% το 2022 από 18% και 17,5% στην προηγούμενη αναφορά. Στο δυσμενές σενάριο του οίκου, η εκτίμηση για την ανεργία είναι βελτιωμένη, όπου το ποσοστό προβλέπεται σε 18% φέτος και το 2022, έναντι 21% και 18,5% στην προηγούμενη αναφορά.

Χθες, ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση των εκτιμήσεών του για την ανάπτυξη φέτος στο 6,5% ενώ η προηγούμενη πρόβλεψη τον Μάρτιο ήταν 4,5%.

Ο DBRS αναφέρει ότι η παγκόσμια οικονομία είναι σε τροχιά ανάκαμψης, με αιχμή τις αναπτυγμένες οικονομίες που έχουν κάνει σημαντική πρόοδο στον εμβολιασμό του πληθυσμού τους και έχουν μειώσει τους περιορισμούς στις μετακινήσεις. «Ωστόσο, η παγκόσμια πανδημία δεν έχει τελειώσει και συνεχίζει να θέτει κινδύνους για την ανάκαμψη», σημειώνει ο οίκος.

Τα βασικά στοιχεία της εκτίμησης του οίκου για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας είναι τα εξής:

• Οι εμβολιασμοί έχουν αποδειχθεί γενικά αποτελεσματικοί στη μείωση της μετάδοσης και της έντασης της COVID-19. Αυτό είναι θετικό για την ανάκαμψη της οικονομίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 και το 2022. Ωστόσο, η εμφάνιση μεταλλάξεων της COVID-19 και τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών σε ορισμένες περιοχές εξακολουθούν να αποτελούν πηγές κινδύνων.

• Η ανεργία και η στεγαστική αγορά έχουν εξελιχθεί καλύτερα από το αναμενόμενο. Οι ισολογισμοί των νοικοκυριών είναι σε καλή κατάσταση, καθώς στηρίχτηκαν από τις επεκτατικές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές.

• Στις αναπτυγμένες οικονομίες που ηγούνται της παγκόσμιας ανάκαμψης, οι περιορισμοί στη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού και οι διαταραχές στην παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις. Αν και αυτό φαίνεται να είναι προσωρινό φαινόμενο, παρατεταμένοι περιορισμοί της προσφοράς μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω τον δομικό πληθωρισμό και να προκαλέσουν προσδοκίες αύξησης του πληθωρισμού στο μέλλον.