Βουλή LIVE: Σήμερα η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών για τον προϋπολογισμό του 2021


https://parltv.live.grnet.gr/webtv/#!light

Με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και, αμέσως μετά, με την ψηφοφορία ολοκληρώνεται σήμερα η μαραθώνια κοινοβουλευτική διαδικασία συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2021. Σημειώνεται ότι η ψήφιση γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία και έχει παραδοσιακά χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.