Δημόσιο: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων

Λήγει σήμερα Τρίτη 22 Ιουνίου η προθεσμία που είχε θέσει το υπουργείο Εσωτερικών στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν αίτηση για μετάταξη / απόσπαση στον Α’ Κύκλο Κινητικότητας του 2021.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία έχει τεθεί με την Εγκύκλιο της 11ης Ιουνίου, όταν είχαν αναρτηθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (γνωστό ως “Απογραφή”) τα αιτήματα των Φορέων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση.

Το υπουργείο Εσωτερικών, σε ανακοίνωση την 17η Ιουνίου ενημέρωσε ότι «η σχετική πλατφόρμα της Κινητικότητας έχει επικαιροποιηθεί με τις διαθέσιμες θέσεις των Φορέων, προς κάλυψη με μετάταξη ή απόσπαση στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου 2021 του ΕΣΚ, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας μετά και τη συνεδρίαση της 16 Ιουνίου».

Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4440/2016, μπορεί να υποβάλλει αιτήσεις προτίμησης για 10 συνολικά θέσεις έως και 3 Φορέων κατ` ανώτατο όριο.

  • Οι προσφερόμενες διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται σε 11.392.