Εκτός Χ.Α. οδεύουν τέσσερις υπό επιτήρηση εισηγμένες

Παρελθόν θα αποτελέσουν για το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ερχόμενη Παρασκευή (21/4) οι εισηγμένες Dionic, ΑΕΓΕΚ, Βαράγκης και Παλαιοί Οίνοι Νάουσας (πρώην Μπουτάρης).

Το κοινό στοιχείο που ενώνει τις τέσσερις υπό διαγραφή εταιρείες είναι ότι για πολλά χρόνια βρίσκονταν σε καθεστώς επιτήρησης. Ουσιαστικά, με την κίνηση αυτή ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ Γιάννος Κοντόπουλος προχωρά στην εξυγίανση του χρηματιστηριακού ταμπλό από επιχειρήσεις οι οποίες τα τελευταία χρόνια δεν είχαν καμία δραστηριότητα και οι μετοχές τους παρέμειναν σε πλήρη αδράνεια στο ταμπλό.

Είναι αξιοσημείωτο, μάλιστα, ότι μέχρι τώρα μία στις πέντε μετοχές δεν διαπραγματεύεται κανονικά στις συναλλαγές, γεγονός που δεν βοηθά στην αναβάθμιση της εικόνας της αγοράς. Ταυτόχρονα, η πλειονότητα αυτών των εταιρειών βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση και η επιβίωσή τους εξαρτάται από τις αποφάσεις των πιστωτριών τραπεζών.

Τα κριτήρια

Τα βασικά κριτήρια, βάσει των οποίων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντάσσει μετοχές εταιρειών σε καθεστώς επιτήρησης, είναι τα εξής:

1. Η εισηγμένη έχει συνολικά αρνητικά ίδια κεφάλαια.

2. Οι ζημίες της εισηγμένης κατά τη χρήση είναι μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων και η εισηγμένη δεν έχει δεσμευθεί (ενδεικτικά, προχωρώντας σε πρόσκληση γενικής συνέλευσης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή σε άλλη δεσμευτική ενέργεια) ότι θα ολοκληρώσει εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, που δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης της επόμενης από την εξεταζόμενη οικονομικής χρήσης του εκδότη, συγκεκριμένες ενέργειες από τις οποίες θα προκύπτει, με αιτιολογημένο από τον εκδότη τρόπο, η μη πλήρωση ή η άρση
του κριτηρίου.

3. Η εισηγμένη έχει σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

4. Έχει κατατεθεί αίτηση για την υπαγωγή του εκδότη σε προπτωχευτική διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Βάσει ανακοινώσεων ή γεγονότων δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ή αβεβαιότητα ως προς το αν η εισηγμένη μπορεί να συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Το επενδυτικό ρίσκο

Οι εταιρείες που έχουν φτάσει πολύ κοντά στη χρεοκοπία είναι συχνά δελεαστικές για τους επενδυτές. Ενέχουν μεγάλο ρίσκο, αλλά ταυτόχρονα, σε περίπτωση ανάκαμψης των οικονομικών τους μεγεθών, η απόδοσή τους εκτινάσσεται σε δυσθεώρητα επίπεδα, καθώς αποτελούν turnaround story. Το «στοίχημα» αυτό διατίθενται να το αναλάβουν κάποιοι επενδυτές, αναλαμβάνοντας και το ρίσκο απώλειας των κεφαλαίων τους. Η ανάληψη κινδύνου είναι ευθέως ανάλογη των μεγάλων αποδόσεων. Όλοι θυμούνται την τελευταία εικοσαετία πόσες εταιρείες δεν τα κατάφεραν, με την οριστική αναστολή της διαπραγμάτευσής τους να αποτελεί μια κακή ανάμνηση για τους κατέχοντες.

Τι σημαίνει όταν μία μετοχή εντάσσεται στην κατηγορία επιτήρησης; Στις περισσότερες περιπτώσεις σημαίνει ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει με την εταιρεία. Και, βεβαίως, είναι κάτι αρνητικό. Όμως, δεν είναι «μοιραίο» για όλες τις περιπτώσεις.

Η κατηγορία της επιτήρησης δημιουργήθηκε το 2005 με σκοπό την προστασία του επενδυτικού κοινού, το οποίο -όπως είχε δείξει και η εμπειρία των προηγούμενων ετών- είχε ανάγκη προστασίας στις περιπτώσεις που μία εταιρεία αντιμετώπιζε θεμελιώδη οικονομικά ή και άλλου είδους προβλήματα.