Ενισχυμένα έσοδα το α’ τρίμηνο και νέες χρηματοδοτήσεις για την Diana Shipping

Αύξηση εσόδων από ναυλώσεις, παρά την υποτονική αγορά στο ξηρό φορτίο, σημείωσε στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου η Diana Shipping, στο «τιμόνι» της οποίας βρίσκεται η Σεμίραμις Παληού.

Ειδικότερα, η εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο εταιρεία κατέγραψε έσοδα 72,6 εκατ. δολαρίων το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023, έναντι 65,9 εκατ. δολάρια την ίδια περίοδο του 2022.

Η ναυτιλιακή αποδίδει τα βελτιωμένα αποτελέσματα στις αυξημένες διαθέσιμες ημέρες του στόλου, μετά τις αγορές second hand τονάζ τους προηγούμενους μήνες, γεγονός που αντιστάθμισε τα μειωμένα ναύλα εν συγκρίσει με πέρυσι.

Τα κέρδη της Diana Shipping σημείωσαν μία μικρή υποχώρηση και διαμορφώθηκαν στα 22,7 εκατ. δολάρια το φετινό πρώτο τρίμηνο από 26 εκατ. δολάρια το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Η εταιρεία προκήρυξε μέρισμα 0,15 δολαρίων ανά μετοχή, το οποίο θα πληρωθεί στις 10 Ιουλίου 2023. Στην ανακοίνωση επαναλαμβάνεται η δέσμευση για τριμηνιαία μερίσματα τουλάχιστον 0,15 δολαρίων ανά μετοχή για τα επόμενα δύο τρίμηνα του τρέχοντος έτους.

Νέες χρηματοδοτήσεις 

Η Diana Shipping γνωστοποίησε, παράλληλα, ότι υπέγραψε μη δεσμευτικό συμφωνητικό με μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα για μια νέα δανειακή διευκόλυνση που συνδέεται με τη βιωσιμότητα, ύψους έως και 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Εάν ολοκληρωθεί, τα έσοδα θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων διευκολύνσεων που εξασφαλίζονται από 10 πλοία της εταιρείας. Η διευκόλυνση αναμένεται να έχει διάρκεια 6,5 ετών.

Επίσης, η εισηγμένη υπέγραψε μη δεσμευτικό συμφωνητικό με ξεχωριστή μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα για πρόσθετη πιστωτική διευκόλυνση ύψους έως 22,5 εκατ. δολαρίων. Εάν ολοκληρωθεί, τα κεφάλαια θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων διευκολύνσεων που εξασφαλίζονται από τέσσερα bulk carriers του στόλου. Η διάρκεια της διευκόλυνσης αναμένεται να είναι πενταετής.

Αμφότερες οι διευκολύνσεις υπόκεινται σε συνήθεις όρους κλεισίματος.

Ο στόλος της Diana Shipping αποτελείται από 41 bulk carriers (4 Newcastlemax, 10 Capesize, 5 Post-Panamax, 6 Kamsarmax, 7 Panamax και  9 Ultramax), συνολικής χωρητικότητας 4,7 εκατ. dwt και μέσης ηλικίας 10,09 ετών.