Επικίνδυνη αύξηση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν

Τα αποθέματα του Ιράν σε εμπλουτισμένο σε βαθμό έως και 60% ουράνιο, πολύ κοντά στον βαθμό εμπλουτισμού που είναι κατάλληλο για την παραγωγή ατομικών όπλων, έχουν αυξηθεί  αναφέρει σήμερα μια τριμηνιαία έκθεση της IAEA , της υπηρεσίας του ΟΗΕ για την επιτήρηση των πυρηνικών.

Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν σε βαθμό έως 60% και με τη μορφή εξαφθοριούχου ουρανίου, το αέριο που εμπλουτίζουν οι συσκευές φυγοκέντρησης, εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί κατά 12,5 κιλά σε 55,6 κιλά από την τελευταία τριμηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας που εκδόθηκε στις 30 Μαΐου, αναφέρει η έκθεση  προς τα κράτη μέλη την οποία είδε το Reuters.

Την ίδια στιγμή, όπως και σε προηγούμενα τρίμηνα,η IAEA  εξέδωσε μια δεύτερη έκθεση λέγοντας πως το Ιράν δεν έχει παράσχει ακόμη αξιόπιστες απαντήσεις για την προέλευση σωματιδίων ουρανίου που βρέθηκαν σε τρεις αδήλωτες τοποθεσίες που φαίνεται να είναι κυρίως παλιές και τα οποία ο ΔΟΑΕ ερευνά επί χρόνια.

“Ο Γενικός Διευθυντής ανησυχεί όλο και περισσότερο για το ότι το Ιράν δεν έχει δεσμευθεί με τον Οργανισμό για τα εκκρεμή θέματα διασφαλίσεων στη διάρκεια αυτής της περιόδου αναφοράς και, ως εκ τούτου, δεν έχει υπάρξει πρόοδος προς την επίλυσή τους”, αναφέρει η δεύτερη έκθεση που είδε επίσης το Reuters.

Το θέμα των σωματιδίων είναι ένα σημείο το οποίο δημιουργεί εμπόδια στις διαπραγματεύσεις για την αναβίωση της πυρηνικής συμφωνίας του Ιράν του 2015, με το Ιράν να επιδιώκει το κλείσιμο της έρευνας ενώ οι δυτικές δυνάμεις και ο ΔΟΑΕ επιμένουν πως είναι ένα ξεχωριστό θέμα το οποίο το Ιράν είναι υποχρεωμένο νομικά να βοηθήσει να ξεκαθαριστεί ως μία από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων.

Υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και Η IAEA πιστεύουν πως το Ιράν έχει ένα μυστικό, οργανωμένο πρόγραμμα πυρηνικών όπλων το οποίο σταμάτησε το 2003. Το Ιράν επιμένει, ωστόσο, πως δεν είχε ποτέ ένα τέτοιο πρόγραμμα. Οι περισσότερες από τις εγκαταστάσεις πιστεύεται ότι ανάγονται γύρω στο 2003 ή και νωρίτερα.

“Ο Οργανισμός δεν είναι σε θέση να παράσχει διαβεβαίωση ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι αποκλειστικά ειρηνικό”, αναφέρει η δεύτερη έκθεση, κάτι που σημαίνει πως χωρίς αξιόπιστες εξηγήσεις από το Ιράν για το τι συνέβη με το ουράνιο που φαίνεται πως βρέθηκε στις τρεις εγκαταστάσεις, ο οργανισμός δεν μπορεί να εγγυηθεί πως δεν έχει διοχετευθεί ουράνιο για την κατασκευή όπλων”.

Η έκθεση αναφέρει επίσης πως η ΙΑΕΑ  δεν μπορεί επί τρεις μήνες να επιτηρήσει την παραγωγή νέων συσκευών φυγοκέντρησης που χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό έπειτα από την αφαίρεση των καμερών επιτήρησης από τις ιρανικές αρχές τον Ιούνιο.

Πηγή: ΑΜΠΕ