Ημέρα φορολογικής ελευθερίας: Σχεδόν 6 μήνες δουλειάς πάνε στο κράτος

Σχεδόν τις μισές ημέρες του χρόνου πρέπει να εργάζεται κάποιος προκειμένου να πληρώσει τους φόρους του και τις εισφορές.Συγκεκριμένα εργαζόμαστε τις 171 από τις 365 ημέρες του χρόνου για να πληρώνουμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στο κράτος. Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και χθες (20 Ιουνίου), οι Ελληνες εργάζονταν αποκλειστικά για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ.

Από σήμερα, 21 Ιουνίου, που είναι ημέρα φορολογικής…. ελευθερίας οι φορολογούμενοι είναι «ελεύθεροι» να αποφασίσουν που θα δαπανήσουν το εισόδημά τους. Εάν συνυπολογιστεί βέβαια και το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης που αντιπροσωπεύει μελλοντικούς φόρους, τότε η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας, έρχεται μία εβδομάδα αργότερα, στις 28 Ιουνίου.

Τα στοιχεία προέρχονται από την ετήσια έρευνα του του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης (ΚΕΦίΜ) και αποκαλύπτουν ότι σχεδόν το μισό χρόνο οι Έλληνες δουλεύουν για να συντηρούν το κράτος.Tα συνολικά έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές το 2023 αναμένεται να ανέλθουν στα €86,8 δισ., τα οποία κατανέμονται ως εξής:

€37,4 δισ. από έμμεσους φόρους (το 43,1% των συνολικών εσόδων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές),
€21,3 δισ. από άμεσους φόρους (το 24,5% των συνολικών εσόδων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές),
€27,9 δισ. από ασφαλιστικές εισφορές (το 32,1% των συνολικών εσόδων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές), και
€222 εκατ. από φόρους επί του κεφαλαίου (το 0,3% των συνολικών εσόδων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές).
Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2022 εργαστήκαμε για το κράτος 185 ημέρες (Ημέρα φορολογικής ελευθερίας: 5 Ιουλίου), ενώ αν συνυπολογιστεί το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, τότε η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το 2022 ήρθε 10 ημέρες αργότερα, την 15η Ιουλίου.

Το 2022 πληρώσαμε 2 φορές περισσότερα σε φόρους και εισφορές απ’ ό,τι για τις βασικές μας ανάγκες. Συγκεκριμένα, τα νοικοκυριά ξόδεψαν το 2021 €44,1 δισ. για τις βασικές τους ανάγκες, ενώ σε φόρους και εισφορές έδωσαν τα διπλάσια το 2022.