Η Άννα Τσίμου “σχολιάζει την επικαιρότητα”

0
17
Η Άννα Τσίμου “σχολιάζει την επικαιρότητα”.

Μεταξύ των θεμάτων :
Οι προκλήσεις Ερντογαν, η πανδημία και οι οικονομικές εξελίξεις