Η αύξηση των όγκων σημαίνει επιστροφή στην επενδυτική επαγρύπνηση

Στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε θετικό πεδίο για λίγο και μετά τον πέρασαν μόνιμα σε αρνητικό πεδίο. Με το κατώτερο να εγγράφεται στις 16:11 και να επαναπροσεγγίζεται στις δημοπρασίες για ορισμό τιμών κλεισίματος. Το άνοιγμα στις 2876,06 (-0,22%) συνοδεύτηκε μετά από τα πρώτα 40 λεπτά από ζήτηση που οδήγησε στο ανώτερο μέρας τις 2896,93 μονάδες (+0,51%) στις 11:30. Αυτό προέκυψε πριν από την εμφάνιση του κατώτερου στις 16:18 που ήταν οι 2822,07 μονάδες (-2,09%). Τον έκλεισαν τελικά στις 2825,31 μονάδες, ήτοι 56 μονάδες χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο με μεταβολή -1,98%. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε 24,244 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Οκτωβρίου διακινήθηκαν 1807 ΣΜΕ με ανώτερο μέρας τις 2893,75 μονάδες και κατώτερο τις 2816,00 με τελευταίες πράξεις στις 2816,00 μονάδες και κατάληξη στο κλείσιμο στις 2821,50 μονάδες με 1888 από 2075 ανοικτά ΣΜΕ. Επίσης διακινήθηκαν 156 ΣΜΕ της σειράς Νοεμβρίου με ανώτερο μέρας τις 2881,00 μονάδες και κατώτερο τις 2815,00 με τελευταίες πράξεις στις 2815,00 μονάδες και κατάληξη στο κλείσιμο στις 2810,50 μονάδες με 430 από 441 ανοικτά ΣΜΕ.

Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Δεκεμβρίου άλλαξαν χέρια 20 συμβόλαια με τιμή κλεισίματος στις 894,25 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έμειναν 1338.

Στα ΣΜΕ του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ χρηματικός διακανονισμός, δεν διακινήθηκαν συμβόλαια για την τρέχουσα σειρά. Ενώ δεν άλλαξαν επίσης χέρια 80 ΣΜΕ για τη σειρά Νοεμβρίου.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης η δραστηριότητα ήταν μέτρια. Στα δικαιώματα αγοράς της σειράς Οκτωβρίου το συναλλακτικό ενδιαφέρον έφερε 100 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 2900 ως τις 3000 μονάδες. Για την επόμενη σειρά άλλαξαν χέρια 33 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 2750 ως τις 3050 μονάδες σποραδικά. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Οκτωβρίου ο όγκος ήταν 66 συμβόλαια από τις 2800 ως τις 3050. Για την επόμενη σειρά ο όγκος ήταν ανύπαρκτος.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι για όλες τις μετοχές ενισχύθηκαν, ενώ οι ανοικτές θέσεις άλλαξαν καθώς αυξήθηκε το ενδιαφέρον εκτός της σειράς Σεπτεμβρίου και για την σειρά Δεκεμβρίου.

Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:

Της ΑΛΦΑ με όγκο 14507 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 1,25 ευρώ και 160.660 τα ανοικτά ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.

Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 2924 συμβόλαια της σειράς Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 5,02 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 17.900 τα ανοικτά για αυτή τη σειρά.

Της ΕΥΡΩΒ με 6324 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 1,43 και έγιναν 32643 τα ανοικτά ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.

Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 5848 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου, με τιμή κλεισίματος στα 2,61 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 58762 ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.

Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 1816 για τη σειρά Δεκεμβρίου της ΔΕΗ, και ακολούθησαν τα 637 για την ΑΡΑΙΓ για την τρέχουσα σειρά του Δεκεμβρίου.

Στο stock repo το ενδιαφέρον για δανεισμό τίτλων αφορούσε μόνο τα 348 συμβόλαια για τη ΜΠΕΛΑ.