Η επιστροφή των επιφυλάξεων δικαιώθηκε και έτσι διατηρήθηκαν

Στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας αλλά τελευταία του μήνα , οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη κύρια σε αρνητικό πεδίο. Το άνοιγμα στις 2483,06 μονάδες (-0,06%) αντιστοιχούσε σε καθοδικό  χάσμα 1,47 μονάδων. Η εγγραφή του χαμηλού ημέρας στις 15:24  έφερε τις 2467,78 μονάδες (-0,67%). Το ανώτερο σημειώθηκε στις 13:38 και ήταν οι 2495,81  μονάδες (+0,45%). Τον έκλεισαν τελικά 8,74 μονάδες χαμηλότερα από την προηγούμενη στις 2475,79 μονάδες. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 24,523 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Φεβρουαρίου ο όγκος διαμορφώθηκε στα 1736 ΣΜΕ με ανώτερο στις 2497,25 μονάδες κατώτερο τις 2467,00 με τελευταίες πράξεις στις 2473,75 και τιμή κλεισίματος 2468,50 από 2477,25 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 5190. Για  τη σειρά Μαρτίου διακινήθηκαν 29 συμβόλαια με ανώτερο στις 2496,50 μονάδες κατώτερο τις 2468,75 με τελευταίες πράξεις στις 2468,75 και τιμή κλεισίματος 2468,00 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 140.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη η δραστηριότητα ήταν χαμηλή στα calls αλλά σημαντική στα puts. Στα δικαιώματα αγοράς της σειράς Φεβρουαρίου το ενδιαφέρον ήταν 3 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 2450  ως τις 2500 μονάδες. Το ενδιαφέρον για την επόμενη σειρά λήξης Μαρτίου ήταν μηδενικό. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Φεβρουαρίου  ο όγκος ήταν 44 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 2350 και ως τις 2500 μονάδες. Για την επόμενη και τρίτη  σειρά του 2023 διακινήθηκαν 38 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2400 και τις 2550 μονάδες.

Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Μαρτίου άλλαξαν χέρια 28 συμβόλαια με ανώτατο στις 760,50 και κατώτερο στις 759,50 και ορίστηκε τιμή κλεισίματος στις 770,00 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν  407.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι αυξήθηκαν αλλά δεν άλλαξαν υπολογίσιμα οι ανοικτές θέσεις για τις  σειρές Μαρτίου. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:

Της ΑΛΦΑ με όγκο 24110 ΣΜΕ της σειράς Μαρτίου με τιμή κλεισίματος στα 1,24 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 146.752 ΣΜΕ.

Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 7193 συμβόλαια της σειράς Μαρτίου με τιμή κλεισίματος στα 4,36  και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 11.160 ΣΜΕ.

Της ΕΥΡΩΒ με 5235 ΣΜΕ της σειράς Μαρτίου με τιμή κλεισίματος στα 1,24 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 14.875.

Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 12613   ΣΜΕ με τιμή κλεισίματος στα 1,89 ευρώ και οι  ανοικτές θέσεις έγιναν 58.380  ΣΜΕ.

Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 2021  ΣΜΕ του ΑΔΜΗΕ  για την τρέχουσα σειρά και τα 1526  ΣΜΕ της ΔΕΗ για σειρά Μαρτίου.

Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo αφορούσε τα 34.650 συμβόλαια για ΜΥΤΙΛ, τα 30.811 συμβόλαια ΜΙΓ τα 8470 για ΜΠΕΛΑ τα 3107 για ΒΙΟ και τα 1543 συμβόλαια για ΕΛΧΑ.