Η κατά 50% μείωση του τζίρου υπογραμμίζει την ολοκλήρωση της μετακύλησης

Στην προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας με την εκπνοή στις 16/6, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε αρνητικό πεδίο. Μετά από καθοδική πορεία η προσφορά διαμόρφωσε μια καθοδική πορεία και η μορφή του διαγράμματος είχε το σχήμα του L. Το άνοιγμα στις 3091,12 μονάδες (-0.04%) αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 1,36 μονάδων. Η εγγραφή του χαμηλού ημέρας έγινε στις 14: 08 και ήταν στις 3062,56 μονάδες (-0,97%). Το ανώτερο σημειώθηκε στις 10:30 και ήταν οι 3096,24 μονάδες (+0,12%). Τον έκλεισαν τελικά 9,13 μονάδες χαμηλότερα στις 3083,36 από 3092,48 μονάδες την προηγούμενη με μεταβολή -0,30%. Ο τζίρος στα παράγωγα περιορίστηκε στα 56,232 από 123,133 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Ιουνίου διακινήθηκαν 760 ΣΜΕ με ανώτερο μέρας τις 3086,00 μονάδες και κατώτερο τις 3060,50 ενώ οι τελευταίες πράξεις έγιναν στις 3080,00. Η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 3075,00 μονάδες με 2764 από 3296 τα ανοικτά ΣΜΕ. Διακινήθηκαν επίσης 623 ΣΜΕ λήξης Ιουλίου με ανώτερο μέρας τις 3069,25 μονάδες και κατώτερο τις 3043,75 ενώ οι τελευταίες πράξεις έγιναν στις 3063,00 και διαμορφώθηκαν 4152 από 3734 τα ανοικτά ΣΜΕ με τιμή κλεισίματος τις 3070,75 μονάδες. Δεν υπήρξε όγκος για τη σειρά Σεπτεμβρίου.

Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Ιουνίου άλλαξαν χέρια 107 συμβόλαια με ανώτερο μέρας τις 1019,50 μονάδες κατώτερο τις 1019,50 και ορίστηκε τιμή κλεισίματος στις 1033,25 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ περιορίστηκαν σε 253 από 260. Άλλαξαν χέρια και 108 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου και έγιναν 1406 από 1398 τα ανοικτά συμβόλαια με τιμή κλεισίματος 1042,25 μονάδες.

Στα ΣΜΕ του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ χρηματικός διακανονισμός, άλλαξαν χέρια 3 συμβόλαια της σειράς Ιουνίου με τιμή κλεισίματος τις 4810,50 μονάδες και το αποτέλεσμα ήταν να γίνουν 88 από 109 τα ανοικτά ΣΜΕ. Ενώ διακινήθηκαν και 2 ΣΜΕ για την επόμενη.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης η δραστηριότητα ήταν χαμηλή. Στα δικαιώματα αγοράς της σειράς Ιουνίου το ενδιαφέρον έφερε 70 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 3050 ως τις 3100 μονάδες. Για την επόμενη σειρά το ενδιαφέρον έφερε 1 συμβόλαιο για τιμή εξάσκησης στις 3150 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Ιουνίου ο όγκος ήταν 6 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης στις 3050 και τις 3100 μονάδες. Για την επόμενη σειρά του Ιουλίου δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι μειώθηκαν αισθητά, ενώ οι ανοικτές θέσεις για τις σειρές Ιουνίου μειώνονται καθώς κορυφώθηκε το ενδιαφέρον για τη σειρά Σεπτεμβρίου. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:

Της ΑΛΦΑ με όγκο 21539 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου με τιμή κλεισίματος στα 1,53 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 73.639 ΣΜΕ. Για τη σειρά Σεπτεμβρίου ο όγκος ήταν 21.667 ΣΜΕ με τιμή κλεισίματος στα 1,58 ευρώ και 167.817 τα ανοικτά για αυτή τη σειρά.

Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 2197 συμβόλαια της σειράς Ιουνίου με τιμή κλεισίματος στα 5,99 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 9394 ΣΜΕ. Για τη σειρά Σεπτεμβρίου ο όγκος ήταν 1769 ΣΜΕ με 12493 τα ανοικτά για αυτή τη σειρά.

Της ΕΥΡΩΒ με 3804 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου με τιμή κλεισίματος στα 1,54 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 24.957. Για τη σειρά Σεπτεμβρίου ο όγκος ήταν 3174 ΣΜΕ με 36380 τα ανοικτά ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.

Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 10710 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου, με τιμή κλεισίματος στα 3,00 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 23204 ΣΜΕ. Για τη σειρά Σεπτεμβρίου ο όγκος ήταν 12188 ΣΜΕ με 58624 τα ανοικτά ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.

Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 3639 ΣΜΕ για τον ΑΔΜΗΕ λήξης Ιουνίου και τα 3704 για την επόμενη και ακολούθησαν τα 4357 συμβόλαια της ΔΕΗ για την τρέχουσα σειρά και τα 3968 ΣΜΕ της ΔΕΗ για τη σειρά Σεπτεμβρίου.

Στο stock repo το ενδιαφέρον για δανεισμό τίτλων ήταν τα 3000 συμβόλαια για ΜΟΗ, τα 2000 για ΣΕΝΕΡ, τα 1933 για TITC, τα 762 για την ΚΟΥΕΣ και τα 500 για την ΜΥΤΙΛ.