Η Hellenic Hull δημοσιεύει την πρώτη έκθεση κλιματικής συμμόρφωσης της εταιρείας

Η Hellenic Hull, ως ιδρυτικό μέλος των Poseidon Principles for Marine Insurance, συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ναυτασφαλιστικών εταιρειών στον κόσμο που δημοσίευσαν το ποσοστό κλιματικής συμμόρφωσης του χαρτοφυλακίου τους με στόχο την υποστήριξη της πράσινης μετάβασης του κλάδου. Τα αποτελέσματα της έκθεσης, αλλά και η γνώση που αποκτήθηκε κατά τη διαδικασία υποβολής της, επέτρεψε στην εταιρεία να αναλύσει τα αποτελέσματα αυτά και να τα εντάξει στην αναθεωρημένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της.

«Αν και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα ποσοστά κλιματικής συμμόρφωσης της Hellenic Hull είναι μικρότερα του μέσου όρου του συνόλου των μελών (11.6% για τον στόχο του 50% και 16.4% αντίστοιχα για την απόλυτη μείωση των εκπομπών CO2), το χαρτοφυλάκιό μας χρίζει βελτίωσης», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

«Υιοθετώντας μια πολιτική ανοιχτών δεδομένων, δεσμευόμαστε να μοιραστούμε με τους πελάτες μας τα στοιχεία της έκθεσης, με στόχο τη διενέργεια ενός διαδραστικού διαλόγου για τον τρόπο αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε έναν οδικό χάρτη βοηθώντας τους πελάτες μας να ανταποκριθούν στη νέα πραγματικότητα», υπογραμμίζει ο Ηλίας Τσακίρης, Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Hull και Πρόεδρος της Επιτροπής Ocean Hull της Διεθνούς Ένωσης Ναυτασφάλισης. «Η συλλογή δεδομένων για τα χαρτοφυλάκια των εταιρειών είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία.  Τα δεδομένα καλύπτουν το έτος βάσης 2021 ενώ οι αριθμοί δεν περιλαμβάνουν ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο ασφάλισης σκάφους και μηχανής των μελών της πρωτοβουλίας, καθώς υπήρχαν αποκλίσεις κατά τη συλλογή των στοιχείων».

Τεκτονικές αλλαγές στα θεμέλια του κλάδου

Η πρώτη Ετήσια Έκθεση των Αρχών Poseidon για τη ναυτασφαλιστική αγορά αποτελεί ορόσημο για τη διαφάνεια τόσο στη ναυτιλακή, όσο και στην ασφαλιστική βιομηχανία. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν το πρώτο βήμα που θα δώσει την ώθηση  στα μέλη της πρωτοβουλίας να προκαλέσουν έναν ανοιχτό διάλογο με τους πελάτες τους για την κλιματική αλλαγή, την τεχνολογία και τους ποικίλους νέους κινδύνους.

«Η διαφάνεια αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην πορεία για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών στη ναυτιλιακή βιομηχανία», λέει η Patrizia Kern, Πρόεδρος της πρωτοβουλίας Poseidon Principles for Marine Insurance και Σύμβουλος Ναυτιλιακής Στρατηγικής – της  Swiss Re Corporate Solutions. Κατά μέσο όρο, η συμμόρφωση των χαρτοφυλακίων των μελών της πρωτοβουλίας είναι 12,7% πάνω από την επίτευξη του στόχου των Ηνωμένων Εθνών για μείωση τουλάχιστον κατά 50% των ετήσιων εκπομπών έως το 2050, σε σύγκριση με το 2008. Η πορεία για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών CO2 μέχρι το 2050 είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη καθώς σε αυτή την περίπτωση η συμμόρφωση του χαρτοφυλακίου των μελών αγγίζει το 20,8% πάνω από το στόχο.

«Η διαφάνεια είναι αρχή υψίστης σημασίας σε κάθε πτυχή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Η πρώτη έκθεση για την κλιματική συμμόρφωση του χαρτοφυλακίου μας αναδεικνύει την ανάγκη συνεργασίας με τους πελάτες μας προκειμένου να συνδράμουμε στη μετάβαση στη νέα εποχή.

Ιδρυτικά μέλη των αρχών Poseidon που συμμετείχαν στην ετήσια έκθεση κλιματικής συμμόρφωσης:

Fidelis MGU, Gard, Hellenic Hull Management, Navium, Norwegian Hull Club, SCOR, Swiss Re Corporate Solutions and Victor Insurance.

Συνεργαζόμενα Μέλη:

Cambiaso Risso Group, Cefor, Cosco Shipping Captive, CTX Special Risks, EF Marine, Gallagher, Lochain Patrick Insurance Brokers, Lockton Marine, WTW.