Και το όνομα αυτής… ST Bakery Foods

Σε ST Bakery Foods Α.Ε. μετονομάστηκε η Chipita Foods, η οποία αποτελεί μια holding εταιρεία που πλέον επικεντρώνεται στις δραστηριότητες στην Ινδία και την υποστήριξη της κοινοπραξίας Britchip μέσω της τεχνογνωσίας που διαθέτει, καθώς η εταιρεία έχει προχωρήσει στην πώληση της Π. Γ Νίκας από τα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2022 στην Bespoke Holdings.

Να σημειωθεί ότι η St Bakery πρώην Chipita Foods αποτελούσε θυγατρική του ομίλου Chipita πριν την πώλησή του στον όμιλο Mondelez και μετά την πώληση κράτησε την δραστηριότητα της Π.Γ Νίκας και την συμμετοχή στην κοινοπραξία Britchip στην Ινδία.

Η πώληση της Νίκας

Να σημειωθεί ότι η αλλαντοβιομηχανία Νίκας μπήκε κάτω από την ομπρέλα της Chipita Foods, καθώς δε συμπεριλήφθηκε στο deal με τον αμερικάνικο όμιλο της Mondelez.  Ωστόσο, στο πλαίσιο της δημιουργίας της Bespoke Holdings που συγκεντρώνει όλες τις εξαγορές που πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια η ισχυρή επενδυτική ομάδα που ηγείται ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος (ION, Ελληνικοί Χυμοί, Έδεσμα- Αμβροσία) προωθήθηκε και η πώληση της Π.Γ Νίκας από την Chipita Foods, η οποία να σημειωθεί δεν συμπεριλαμβάνεται στα assets της Bespoke.

Η πώληση πραγματοποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022 έναντι τιμήματος 33 εκατ. ευρώ και πλέον για την ST Bakery η βασική δραστηριοποίηση αφορά στην αγορά της Ινδίας.

Σε ανοδική τροχιά οι επιδόσεις

Η δραστηριότητα της κοινοπραξίας που συμμετάσχει η ST Bakery κινείται σε ανοδική τροχιά με τις επιδόσεις του 2022 να εμφανίζουν δυναμική εσόδων 10,7 εκατ. ευρώ έναντι 3,7 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ οι συγκεντρωτικές ζημίες διαμορφώθηκαν στο τέλος της περσινής χρήσης σε 1,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περί το 1,2 εκατ ευρώ αφορά σε αποσβέσεις.

Η κατηγορία του συσκευασμένου κρουασάν εμφανίζει σημαντικές προοπτικές στην αγορά της Ινδίας και προς τούτου τα πλάνα προβλέπουν την δημιουργία σε βάθος χρόνου και δεύτερου εργοστασίου στην περιοχή. Σημειώνεται η κοινοπραξία Britchip Foods Limited δημιουργήθηκε το 2017 το 60% της οποίας κατέχει η  Britannia Industries και το 40% η Chipita Foods (πλέον ST Bakery).  Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην οικονομική έκθεση « ως προς την κοινοπραξία στην Ινδία εκτιμάται ότι τα οικονομικά της αποτελέσματα φέτος θα επιδείξουν περαιτέρω βελτίωση μέσω της αυξανόμενης διείσδυσης στην τοπική αγορά».

Στο μεταξύ, σε ο,τι αφορά στις επιδόσεις της Chipita Foods το 2022 με βάση τα προσαρμοσμένα στοιχεία – δεδομένης της αποεπένδυσης από την Π.Γ. Νίκας- το 2022 τα έσοδα ανήλθαν σε 58,4 εκατ. ευρώ. Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε ζημιά 2 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 1,7 εκατ. ευρώ για την εταιρεία.  Οι ζημιές προ φόρων το 2022 ανήλθαν σε 3 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 42,6 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, εξαιτίας λογιστικοποίησης ζημιών απομείωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μετοχικό κεφάλαιο της ST Bakery ορίστηκε αρχικά σε 85,3 εκατ. ευρώ, ωστόσο μετά από δύο μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου τον Ιανουάριο και το Οκτώβριο του 2023 έχει διαμορφωθεί σε 13,6 εκατ. ευρώ.