Καλεί το Ιράν σε αποκλιμάκωση των εντάσεων

Η Ουάσινγκτον συνεχίζει να κάνει χρήση των διπλωματικών δεσμεύσεων για την επίτευξη των στόχων με το Ιράν σε συντονισμό με τους συμμάχους και εταίρους.