Κικίλιας: Αυτοί είναι οι 4 πυλώνες για τον τουρισμό
Oι αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας φέτος, οφείλονται εν πολλοίς στην πολύ θετική εξέλιξη των τουριστικών ροών στην χώρα. Θεσμικοί μάλιστα, παράγοντες του χώρου, πιθανολογούν για το 2021 τουριστικά έσοδα 12 δισεκατομμυρίων ευρώ – αριθμό αδιανόητο πριν από μερικούς μήνες.

Πρώτος πυλώνας είναι η συνεκτική αντιμετώπιση ζητημάτων υποδομών και υπερτουρισμού που παρουσιάζονται σε ορισμένους δημοφιλείς προορισμούς, παράλληλα με την βιώσιμη ανάπτυξη άλλων προορισμών.

Η διαφύλαξη της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, συνδέεται με τη φέρουσα ικανότητα και τους διακηρυγμένους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελεί κύρια προτεραιότητα και – παρά τις επιμέρους συναρμοδιότητες – θα επιδιωχθούν άμεσες και απτές λύσεις.Δεύτερος πυλώνας είναι η δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων αναφορικά με τον τουριστικό τομέα. Στόχος είναι αφενός η δημιουργία των απαραίτητων δομών και εργαλείων για την παραγωγική αντιμετώπιση περιστατικών και κρίσεων και αφετέρου η αποφυγή αυτών, όταν προκύπτουν, ή όταν διαμορφώνονται ως δυνητικές απειλές.Τρίτος πυλώνας είναι η ψηφιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του ΕΟΤ, με την εφαρμογή ψηφιακού τουριστικού χάρτη και ψηφιακού αποθετηρίου πολιτιστικών πόρων της χώρας – ενός καινοτόμου συστήματος που θα παρέχει πληροφορίες σε τουρίστες και πολίτες, αξιοποιώντας την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης 2ης γενιάς.Τέταρτος πυλώνας είναι το κρίσιμο σημείο της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την αναβάθμισή τους στον τουριστικό τομέα.