Κομισιόν: Η οικονομία της Ευρωζώνης θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,3% το 2018

Οι ρυθμοί ανάπτυξης στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ ξεπέρασαν τις προσδοκίες του 2017 και ανήλθαν σε 2,4%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών. Η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει ισχυρή το 2018 και να επιβραδυνθεί ελαφρώς το 2019, με ρυθμούς 2,3% και 2,0% στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ αντίστοιχα.
Αυτά επισημαινει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.
Ειδικότερα η Επιτροπή αναφέρει ότι η ιδιωτική κατανάλωση διατηρείται σε υψηλά επίπεδα στην ΕΕ , ενώ έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές και οι επενδύσεις. «Μολονότι οι βραχυπρόθεσμοι δείκτες υποδηλώνουν επιβράδυνση της δραστηριότητας στις αρχές του 2018, είναι πιθανό αυτή η εξέλιξη να είναι εν μέρει προσωρινή», σημειώνει η Επιτροπή.
Ως προς την ανεργία η Επιτροπή τονίζει ότι εξακολουθεί να μειώνεται και πλησιάζει πλέον τα προ της κρίσης επίπεδα.
«Ωστόσο, η οικονομία είναι περισσότερο εκτεθειμένη σε εξωτερικούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι έχουν ενισχυθεί και καταστεί πιο αρνητικοί», αναφέρει η Επιτροπή. Στην ΕΕ, η ανεργία αναμένεται να εξακολουθήσει να μειώνεται, από 7,6 % το 2017 σε 7,1 % το 2018 και σε 6,7 % το 2019. Η ανεργία στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να μειωθεί από 9,1 % το 2017 σε 8,4 % το 2018 και σε 7,9 % το 2019.
Ο αριθμός των εργαζομένων στη ζώνη του ευρώ είναι σήμερα ο υψηλότερος που έχει παρατηρηθεί μετά την υιοθέτηση του ευρώ, αλλά η αγορά εργασίας εξακολουθεί να εμφανίζει μια σχετική υποτονικότητα, σημειώνει ακόμη η Επιτροπή, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι «ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχει ακόμα υψηλή ανεργία, σε άλλα γίνεται ολοένα και δυσκολότερο να καλυφθούν οι κενές θέσεις εργασίας».
«Η δυναμική ανάπτυξη διευκολύνει την περαιτέρω μείωση των επιπέδων του δημοσίου ελλείμματος και χρέους και τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας», αναφέρει στη συνέχεια η Επιτροπή τονίζοντας ότι το συνολικό έλλειμμα της ζώνης του ευρώ είναι σήμερα χαμηλότερο από 1 % του ΑΕΠ και αναμένεται να μειωθεί κάτω του 3 % σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ κατά το τρέχον έτος.Τα συνολικά δημόσια ελλείμματα και τα συνολικά επίπεδα δημόσιου χρέους στη ζώνη του ευρώ μειώθηκαν ως ποσοστά του ΑΕΠ το 2017 χάρη στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και στα χαμηλά επιτόκια, τονίζει η Επιτροπή, υπογραμμίζοντας εκ παραλλήλου ότι η βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας συνέβαλε στη βελτίωση των προϋπολογισμών των κρατών μελών, μεταξύ άλλων λόγω της μείωσης των πληρωμών κοινωνικών παροχών. «Το 2018 αναμένεται να είναι το πρώτο έτος από την έναρξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης κατά το οποίο τα δημοσιονομικά ελλείμματα όλων των κυβερνήσεων θα είναι χαμηλότερα από 3 % του ΑΕΠ, όπως αναφέρεται στη Συνθήκη», επισημαινει η Επιτροπή.
Το συνολικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να μειωθεί σε 0,7 % του ΑΕΠ το 2018 και σε 0,6 % το 2019. Στην ΕΕ, το συνολικό έλλειμμα προβλέπεται να ανέλθει σε 0,8 % το 2018 και το 2019. Ο δείκτης του χρέους προς το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να μειωθεί σε 84,1 % το 2019, καθώς αναμένεται μείωσή του σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη, επισημαινει επίσης η Επιτροπή.
«Ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους, αλλά αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς κατά τα επόμενα τρίμηνα, εν μέρει λόγω της πρόσφατης αύξησης των τιμών του πετρελαίου», αναφέρει ακόμη η Επιτροπή.Ταυτόχρονα εντείνονται κατά την Επιτροπή και «οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές ως αποτέλεσμα της έλλειψης εργατικού δυναμικού και της ταχύτερης αύξησης των μισθών σε πολλά κράτη μέλη».
Συνολικά, το 2018 ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να παραμείνει στα επίπεδα του 2017, ήτοι στο 1,5 %, και στη συνέχεια να αυξηθεί σε 1,6 % το 2019. Η ίδια τάση αναμένεται και στην ΕΕ, αλλά ο πληθωρισμός προβλέπεται να παραμείνει στο 1,7 % φέτος και στη συνέχεια να αυξηθεί σε 1,8 % το 2019.
Αναφερόμενη στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον η Επιτροπή τονίζει ότι οι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί.
«Εκτός Ευρώπης, η αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών τους τελευταίους μήνες ενδέχεται να λάβει πιο μόνιμο χαρακτήρα στο μέλλον, γεγονός που θα αυξήσει την αβεβαιότητα. Τα φιλοκυκλικά μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης στις ΗΠΑ αναμένεται να ενισχύσουν την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα αυξάνουν τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και το ενδεχόμενο ταχύτερης αύξησης των επιτοκίων των ΗΠΑ σε σύγκριση με τις τρέχουσες προβλέψεις. Επίσης, η κλιμάκωση του προστατευτισμού στο εμπόριο είναι σαφώς αρνητικός κίνδυνος για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι αλληλένδετοι. Λόγω του ανοικτού χαρακτήρα της, η ζώνη του ευρώ θα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε περίπτωση επέλευσής τους» υπογραμμίζει η Επιτροπή.
Με αφορμή τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για το ευρώ και δήλωσε τα εξής: «Η οικονομική μεγέθυνση στην Ευρώπη αναμένεται να συνεχιστεί με σταθερούς ρυθμούς το τρέχον και το επόμενο έτος, στηρίζοντας τη δημιουργία περαιτέρω θέσεων εργασίας. Εντούτοις, διακρίνουμε επίσης αυξημένους κινδύνους στον ορίζοντα. Γι’ αυτό ακριβώς θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευνοϊκή περίοδο που διανύουμε για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των οικονομιών μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε δημοσιονομικά αποθέματα, να μεταρρυθμίσουμε τις οικονομίες μας για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και των επενδύσεων και να περιορίσουμε τους αποκλεισμούς στο πλαίσιο του μοντέλου ανάπτυξής μας. Σημαίνει, επίσης, ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα θεμέλια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.»
Τέλος ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «Η ανάπτυξη στην Ευρώπη παραμένει δυναμική, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας, η οποία έχει φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας. Οι επενδύσεις αυξάνονται και η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών βελτιώνεται, καθώς το έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να μειωθεί στο 0,7 % του ΑΕΠ φέτος. Ο σημαντικότερος κίνδυνος για αυτή τη ρόδινη προοπτική είναι ο προστατευτισμός, ο οποίος δεν πρέπει να γίνει κανόνας: το μόνο που θα επιτυγχάναμε έτσι θα είναι να πληγούν οι πολίτες μας που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας.»
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕwww.ert.gr

2018-05-03 13:04:17

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ