Με ράλι υποδέχθηκαν το 2023 τα Αμοιβαία

Στο ύψος των 610,761 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι καθαρές εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζονται εγχώριες ΑΕΔΑΚ κατά τη διάρκεια του 2022.

Ωστόσο, στη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων του 2023 το συνολικό ενεργητικό αναρριχήθηκε στα 11.375.378.361 ευρώ, που είναι υψηλό των τελευταίων 13 ετών (2010). Οι ελληνικές ΑΕΔΑΚ παρουσίασαν μείωση ενεργητικού 2,2% το 2022, αλλά αύξηση 7,3% το δ’ τρίμηνο 2022 σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2022. Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 10,88 δισ. ευρώ. Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στο τέλος 2022 ήταν ως εξής: 47,3% αμοιβαία κεφάλαια, 32,8% asset management, 18,5% εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και 1,3% σύνθετες και εναλλακτικές επενδύσεις.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ethe.org.gr), οι συνολικές ροές κεφαλαίων στους ΟΣΕΚΑ συνέχισαν την αυξητική τους πορεία το τελευταίο τετράμηνο του 2022 για ενδέκατο συνεχόμενο τρίμηνο, με αποτέλεσμα οι συνολικές εισροές κεφαλαίων από τον Απρίλιο του 2020 έως και το τέλος του 2022 να ανέλθουν στα 3,62 δισ. ευρώ.

Τις μεγαλύτερες εισροές κατέγραψαν οι παρακάτω κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων: Μικτά με 333,5 εκατ. ευρώ, Σύνθετα Ειδικού Τύπου (πρόκειται για Α/Κ που οι αποδόσεις τους συνδέονται συνήθως με προσυμφωνημένες φόρμουλες) 171,1 εκατ. ευρώ, Funds of Funds Μικτά με 98,9 εκατ. ευρώ, Ομολογιακά Ελλάδας με 44,7 εκατ. ευρώ, Funds of Funds Μετοχικά με 43 εκατ. ευρώ και Ομολογιακά Διεθνή με 21,6 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, στα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας παρατηρήθηκαν εκροές της τάξεως των 46,5 εκατ. ευρώ, παρά την κυριαρχία τους στο μέτωπο των αποδόσεων κατά την προηγούμενη χρονιά. Στα αξιοσημείωτα γεγονότα του 2022 συγκαταλέγεται και η έκδοση από τραπεζικές ΑΕΔΑΚ Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, που προβλέπουν τη διανομή ετήσιων «μερισμάτων» στους μεριδιούχους.

Στην πράξη πρόκειται για μια προσπάθεια των τραπεζών να προσφέρουν ικανοποιητικές ετήσιες αποδόσεις στους πελάτες τους μέσα από τα «κουπόνια» που θα εισπράττουν τα Ομολογιακά Α/Κ και ταυτόχρονα να καρπώνονται και οι ίδιες κάποια έσοδα από προμήθειες.

Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις, στις κινήσεις αυτές των τραπεζών αποδίδεται η αύξηση των εισροών στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας, η οποία σε σημαντικό βαθμό έλαβε χώρα κατά το τελευταίο δίμηνο της περσινής χρονιάς.

Η άνοδος των αγορών μετοχών και ομολόγων και η είσοδος επαγγελματικών Ταμείων στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στο δ’ τρίμηνο 2022 αύξησε το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης και διαμορφώθηκε στα 23 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,67% σε σχέση με το τέλος του 2021.

Οι εταιρείες που διακρίθηκαν

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ συνέχισε και το 2022 τη σταθερή της πορεία ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 3 δισ. ευρώ.

Η πλειονότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία κατέγραψε για το 2022 καλύτερες αποδόσεις σε σχέση με την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται. Ειδικότερα, στην άκρως ανταγωνιστική κατηγορία των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας, δύο αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στην κατάταξη 2, με το Πειραιώς Μετοχικό Εσωτερικού3 στην 1η θέση και το Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund4 στη 2η θέση, ανάμεσα σε συνολικά 41 Α/Κ στην κατηγορία τους.

Το Optima Greek balanced, της Optima asset management ΑΕΔΑΚ, θυγατρικής της Optima bank, αναδείχθηκε ως το κορυφαίο μικτό Α/Κ για το 2022 χάρη στην καλύτερη απόδοση που πέτυχε ανάμεσα στα 45 αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας κατηγορίας όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα.

Από την έντυπη έκδοση