Ο Βέρνερ Χόγιερ αποκλειστικά στην ΕΡΤ: Το «κλειδί» για την επιτυχία του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης (video)

Τη σημασία να διασφαλίσουν χρηματοδότηση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν την κινητήριο δύναμη της ελληνικής οικονομίας, επεσήμανε ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ο Βέρνερ Χόγιερ, σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην ΕΡΤ και στη Ραλλού Αλεξοπούλου, αποκάλυψε το «κλειδί» για την επιτυχία του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης.   

Την προηγούμενη εβδομάδα η Κομισιόν ενέκρινε το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης. Ποιος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ιδιαίτερα στο σκέλος των ιδιωτικών επενδύσεων;

«Το “κλειδί” για την επιτυχία όλης της “άσκησης” είναι όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις εδώ στην Ελλάδα, να επιλέξουν τα σωστά έργα αλλά και ότι αυτοί που θα τα αναπτύξουν βρίσκονται στο σωστό δρόμο. Πιστεύω ότι πιο σημαντικό από τα δάνεια που θα δοθούν μέσω των κεφαλαίων που θα έρθουν από τις Βρυξέλλες, είναι να υπάρχει η δέουσα προετοιμασία  για το σχεδιασμό των έργων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι “στο τέλος της ημέρας” θα έχουν θετική επίπτωση στην ανάπτυξη και στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούν στενά με τον ιδιωτικό τομέα και κυρίως με τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το “κλειδί” για την ενίσχυση της απασχόλησης και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα».

Σχετικά με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πώς μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τί πρέπει να κάνουν;

«Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τις ελληνικές τράπεζες.  Θα πρέπει να βασιστούμε στους “ενδιάμεσους” προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα χρήματα που είναι διαθέσιμα, είτε από την Ευρώπη, είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, φτάνουν πραγματικά στον δικαιούχο που είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις».