ΠΟΣΠΗΕΦ: Αγωνία των μικροπαραγωγών για τις προθεσμίες υλοποίησης των φωτοβολταϊκών σταθμών

Να δούνε τη γενικότερη εικόνα στον τομέα των ΑΠΕ, ότι δηλαδή στα τελευταία πέντε χρόνια (2019μ μέχρι σήμερα) οι επενδύσεις σε ΑΠΕ στη χώρα μας ανέβασαν την συνολική εγκατεστημένη ισχύ…

ΠΟΣΠΗΕΦ: Αγωνία των μικροπαραγωγών για τις προθεσμίες υλοποίησης των φωτοβολταϊκών σταθμώνΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ