Προς το Χρηματιστήριο Αθηνών και Βιέννης

Στη διάθεση του κοινού τέθηκε το ενημερωτικό δελτίο της Austriacard Holdings μετά και την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την εισαγωγή όλων των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο της Βιέννης στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση από την AUSTRIACARD HOLDINGS AG της ελληνικής εισηγμένης εταιρείας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Η εισαγωγή των αρχικών μετοχών της εταιρείας αναμένεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις ή περί τις 27.01.2023 με αναστολή διαπραγμάτευσης έως την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης και στο Χρηματιστήριο  της Βιέννης στις ή περί τις 30.01.2023 χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης έως την Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης. Η Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης για τις αρχικές μετοχές και τις νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συγχώνευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και Βιέννης αναμένεται να είναι στις ή περί τις 27.03.2023 με το σύμβολο «ACAG».

Όπως τονίζεται το σκεπτικό της σκοπούμενης Διασυνοριακής Συγχώνευσης και εισαγωγής είναι η δημιουργία ενός ισχυρότερου ομίλου με εισηγμένη τη μητρική εταιρεία του ομίλου (επικεφαλής μητρική εταιρεία συμμετοχών), αντί της θυγατρικής, με σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος αυξημένης διαφάνειας και προβολής που απαιτεί η παρουσία της Εταιρείας σε δύο ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, και να εξασφαλίσει στον Όμιλο ενισχυμένες προοπτικές ανάπτυξης.

Επίσης στόχος είναι να αυξήσει τη ρευστότητα των μετοχών της Εταιρείας δημιουργώντας έναν ισχυρότερο όμιλο με αυξημένη κεφαλαιοποίηση και μεγαλύτερη διασπορά, που θα ευνοήσουν όλους τους μετόχους, να βελτιώσει το προφίλ του ομίλου τόσο με αυξημένη γεωγραφική παρουσία όσο και προϊοντική κάλυψη, καθώς και να παρέχει στον όμιλο ευρύτερες ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και αυξημένες οικονομίες κλίμακας, διευκολύνοντας την επέκταση του κλάδου Διαχείρισης Πληροφοριών σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες ο κλάδος Ψηφιακή Ασφάλεια έχει ήδη εδραιωθεί.