«Προτάσεις της Επιτροπής Ελληνισμού για τη σχολική εκπαίδευση των Ελλήνων μουσουλμάνων της Θράκης»
                      ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Θεσσαλονίκη: 16-9-2021
Αριθμ. πρωτ.: 14

Προς: κ. Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κοινοποίηση: κ. Ζέττα Μακρή & κ. Άγγελο Συρίγο, Υφυπουργούς

Θέμα: «Προτάσεις της Επιτροπής Ελληνισμού για τη σχολική εκπαίδευση των Ελλήνων μουσουλμάνων της Θράκης»
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Σας κοινοποιούμε τις προτάσεις του πρώτου Συνεδρίου της Επιτροπής Ελληνισμού αναφορικά με τη σχολική εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και παρακαλούμε να τις υλοποιήσετε. Οι προτάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:
Ίδρυση και λειτουργία ελληνόφωνων δημοτικών σχολείων σε πέντε τουλάχιστον κεντρικά σημεία στα Πομακοχώρια.
Εφαρμογή του προγράμματος των ελληνόφωνων δημοτικών σχολείων και στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία.
Διατήρηση της τουρκικής γλώσσας στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία, η οποία ωστόσο θα διδάσκεται μόνο ως γλώσσα, θα είναι μάθημα επιλογής και όχι υποχρεωτικό, θα διδάσκεται δε πέραν του σχολικού ωραρίου.
Μεταφορά με μαθητικά δρομολόγια, με έξοδα δηλαδή της ελληνικής πολιτείας, από τα χωριά προς την πόλη και αντίστροφα όσων Ελλήνων μουσουλμάνων μαθητών επιθυμούν να φοιτούν σε ελληνόφωνα δημοτικά σχολεία της πόλης.
Μελέτη και καταγραφή της πομακικής γλώσσας από ειδικούς επιστήμονες της ελληνικής πολιτείας και διδασκαλία της προαιρετικά στους Πομάκους.

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Ιωάννης Αμπατζόγλου                         Αθανάσιος Παπαδημητρίου