Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης Macolin ο Γ. Μαυρωτάς

Στις εργασίες της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης Macolin ενάντια στη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, συμμετείχε διαδικτυακά ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς.

Κατόπιν διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ο κ. Μαυρωτάς εξελέγη ομόφωνα πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής από τους εκπροσώπους των 7 χωρών που είναι μέλη της Σύμβασης (Ιταλία, Πορτογαλία, Ελβετία, Νορβηγία, Ουκρανία, Μολδαβία). H Σύμβαση Macolin είναι η μόνη διεθνής, νομικά δεσμευτική σύμβαση, στο θέμα της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 31 της Σύμβασης, η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του πλαισίου εφαρμογής της, με συγκεκριμένο και συστηματικό τρόπο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατύπωση συστάσεων κυρίως στο θέμα της διεθνούς συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, τους αθλητικούς οργανισμούς και τους φορείς αθλητικού στοιχήματος.

«Η εκλογή μου ως προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης Macolin αποτελεί μια αναγνώριση, τόσο από το Συμβούλιο της Ευρώπης όσο και από τις άλλες χώρες, των γρήγορων βημάτων που έχουν γίνει στη χώρα μας στο θέμα της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τους τελευταίους 20 μήνες», σχολίασε ο κ. Μαυρωτάς.

«Το έργο της Επιτροπής είναι κρίσιμο, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία, όπου έχουμε εξελίξεις σε ζητήματα που καθυστερούσαν την πρόοδο της συγκεκριμένης Σύμβασης. Η Ελλάδα θα έχει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων, γεγονός που θα συμβάλλει τα μέγιστα για την ενίσχυση του έργου της ΕΠΑΘΛΑ στην καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων».