Στις 1.222 ανέρχονται οι νέες επενδύσεις στη Θεσσαλία

Χίλιες διακόσιες είκοσι δύο  επενδύσεις προχωρούν στη Θεσσαλία που οδηγούν σε επενδύσεις ύψους 566.200.592 ευρώ με χρηματοδότηση 282.749.217 από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Πιο συγκεκριμένα από τους έξι κύκλους του Αναπτυξιακού Νόμου έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 422 επενδυτικές προτάσεις που οδηγούν σε επενδύσεις ύψους 350.459.526 ευρώ που χρηματοδοτούνται με 176.370.729 ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020. Στα προγράμματα «Επενδύω» και «Επανεπενδύω» έχουν ενταχθεί 583 επενδυτικά σχέδια που οδηγούν σε επενδύσεις ύψους 124.572.266 που  χρηματοδοτούνται με 77.358.003 ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020. Στο Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 217 επενδυτικά σχέδια που οδηγούν σε επενδύσεις 43.780.000 με χρηματοδότηση ύψους  23.930.000 ευρώ.

«Η  Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει την επιχειρηματικότητα με ενεργητικές πολιτικές. Στηρίξαμε με 47 εκατ. ευρώ τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας, λόγω της πανδημίας του covid-19. Με το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ενισχύουμε με 30 εκατ. ευρώ το κεφάλαιο κίνησης πολύ μικρών και  μικρών επιχειρήσεων  και στηρίζουμε  θέσεις εργασίας. Ενώ το επόμενο διάστημα ξεκινά το νέο πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ, ύψους 20 εκατ. ευρώ με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά  και προϋποθέσεις ώστε ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση  σε χρηματοδότηση» επισήμανε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός.