Συνάντηση Μελόνι- Ράμα στην Ρώμη

«Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι διμερείς υποθέσεις και διαπιστώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων της Ρώμης με τα Τίρανα, σε οικονομικό, πολιτικό, εμπορικό και πολιτιστικό επίπεδο».