Συντάξεις Ιουλίου: Σήμερα πληρώνονται οι συνταξιούχοι Δημοσίου, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ–ΜΜΕ και ΔΕΗ

Ολοκληρώνεται σήμερα Τρίτη 29 Ιουνίου η πληρωμή των συντάξεων Ιουλίου.
Αναλυτικά τα Ταμεία που πληρώνουν σήμερα είναι:

  • Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουλίου την Τρίτη 29 Ιουνίου.
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουλίου την Τρίτη 29 Ιουνίου.
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουλίου την Τρίτη 29 Ιουνίου.
  • Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουλίου Τρίτη 29 Ιουνίου.
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουλίου την Τρίτη 29 Ιουνίου.