Συνταξιούχοι Δημοσίου: Αναμένονται αναδρομικά ποσά έως 21.000 ευρώ

0
24

Νέα αναδρομικά από 1.000 έως 21.000 ευρώ που αφορούν σε διάστημα από 11 έως 60 μηνών αναμένεται να λάβουν οι απόστρατοι συνταξιούχοι και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, λόγω των αντισυνταγματικών περικοπών που έχουν υποστεί.

Ήδη, τρεις αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων για την καταβολή των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Αναλυτικά:

Οι δύο πρώτες αποφάσεις είναι από την Ολομέλεια και από τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με επίμαχο ζήτημα τις επιστροφές από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για περίπου 400.000 συνταξιούχους του Δημοσίου.

Η Ολομέλεια έχει συνεδριάσει τον Μάιο του 2020 και η απόφαση αναμένεται να δημοσιοποιηθεί, ενώ αναμένεται η επαναβεβαίωση της αντισυνταγματικότητας της ΕΑΣ στις κύριες συντάξεις πάνω από τα 1.400 ευρώ, όπως είχε κριθεί με την πρώτη απόφαση (244/2017).

Η δεύτερη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναμένεται από τμήμα και όχι από την Ολομέλεια, καθώς την Παρασκευή 12 Μαρτίου επαναλαμβάνεται η αναβληθείσα συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου όπου επρόκειτο να συζητηθεί τι θα επιστραφεί και για ποιο διάστημα όσον αφορά τις αντισυνταγματικές περικοπές στις κύριες συντάξεις του Δημοσίου τόσο από την ΕΑΣ όσο και από το νόμο 4093.

Στις 12/3/2021 η δίκη στο Ελεγκτικό Συνέδριο αναμένεται να έχει πιλοτικό χαρακτήρα καθώς θα συμπεριληφθούν και όλες οι αγωγές που είχαν κατατεθεί ως το 2013, ενώ πιθανώς να μπουν και αυτές που κατατέθηκαν από 2014 ως 2017.

Η τρίτη απόφαση αναμένεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και αναμένεται να επικυρώσει αναδρομικά, από τις μειώσεις που θα έπρεπε να επιστραφούν αλλά δεν επεστράφησαν στις επικουρικές, συντάξεις 800.000 συνταξιούχων.

Η απόφαση αναμένεται γύρω στο Πάσχα. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναμένεται ότι θα επαναβεβαιώσει την αντισυνταγματικότητα της ΕΑΣ, πλην όμως το καυτό ζήτημα που θα επιλυθεί στις επικείμενες αποφάσεις του είναι πόσοι δικαιούνται αναδρομικά και για ποιο διάστημα.

Προκειμένου να προσδιοριστεί η καταβλητέα από 01.10.2019 σύνταξη, γίνεται σύγκριση:

  • Tου καταβαλλόμενου την 30.09.2019 ποσού εθνικής σύνταξης, ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς με
  • Tο άθροισμα εθνικής σύνταξης, ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τους αυξημένους συντελεστές αναπλήρωσης. Η σύγκριση των ποσών διενεργείται μεταξύ καθαρών προ φόρου ποσών.

Δεδομένου ότι τα αναδρομικά υπόκεινται σε 5ετή παραγραφή και στο Δημόσιο, δηλαδή αν κάποιος διεκδικήσει θα πρέπει να το κάνει πριν παρέλθει 5ετία, οι πιθανές εκδοχές που θα εξεταστούν είναι δύο:

  • Να αναγνωριστούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο αναδρομικά για όσους έχουν κάνει αγωγές στην 5ετία 2016-2021.
  • Να αναγνωριστούν αναδρομικά στο σύνολο των συνταξιούχων, ανεξάρτητα από το εάν έχουν κάνει αγωγές.