Συστάθηκε και ξεκινά η ομάδα εργασίας για άμεση αναδιάταξη των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»

Συστάθηκε η ομάδα εργασίας για την αναδιάταξη των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΠΑγΟ), στην οποία συμμετέχουν στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και οι εκπρόσωποι από:

• Υπουργείο Εσωτερικών: Διαμαντοπούλου Αφροδίτη (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης), Παπασημακοπούλου Θελξιόπη (Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου), Ζαφειρίου Κωνσταντίνος (Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού)

• Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας: Τεντόμας Χρήστος (Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού), Γεωργιόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναπληρωματικό μέλος)

• Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: Κολυμπάδης Μανώλης (Γενικός Γραμματέας), Παναγοπούλου Ντενίζ (αναπληρωματικό μέλος)

• Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή: Καλούδης Χρήστος (Πρόεδρος)

• Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής: Γρηγοριάδης Δημήτρης (Πρόεδρος)

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας ξεκινούν άμεσα, με αποστολή να επεξεργαστούν, να επαναοριοθετήσουν και να καταθέσουν το συντομότερο δυνατό πλήρες αναμορφωμένο σχέδιο των ΠΑγΟ.

Επίσης, να εισηγηθούν «πακέτο» προτάσεων εκσυγχρονισμού κι ενίσχυσής τους, για να ολοκληρωθεί, ταχύτατα, το ανανεωμένο και λειτουργικότερο πλαίσιό τους, με κανόνες ελέγχου, διαφάνειας και αξιολόγησής τους, προωθώντας στην πράξη τον μαζικό αθλητισμό.