Τα οφέλη για την Ελλάδα από την επιβολή ελάχιστου εταιρικού φόρου 15% (video)

Οι ισχυρότερες χώρες του κόσμου συμφώνησαν να στηρίξουν των πρόταση των ΗΠΑ για την επιβολή του ελάχιστου εταιρικού φόρου 15%. “Την 1η Ιουλίου, στην Ολομέλεια του Περιεκτικού Πλαισίου του ΟΟΣΑ επιβεβαιώθηκε η συμφωνία 130 χωρών, που εκπροσωπούν περισσότερο από το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, για μια νέα παγκόσμια φορολογική αρχιτεκτονική όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών. Όπως επεσήμανε και ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στα οφέλη αυτής της συμφωνίας για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων στις περιοχές δράσης τους και όχι στις δηλωμένες έδρες τους, υπογράμμισε ότι αυτή θα αποφέρει για τη χώρα μας περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ ο φορολογικός συντελεστής του 15% θα αποφέρει, όπως εκτίμησε ο πρωθυπουργός, επιπρόσθετα έσοδα 150 δισεκατομμυρίων ευρώ στις κυβερνήσεις.

Όπως εξηγεί ο οικονομικός συντάκτης της ΕΡΤ Θάνος Τσίρος, εκτιμάται πως τα οφέλη για την ελληνική οικονομία θα προέλθουν από δύο πηγές. “Η πρώτη έχει να κάνει με το ότι οι πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα, έβρισκαν μέχρι τώρα τρόπο να μεταφέρουν τα κέρδη που παρήγαγαν εδώ στη χώρα, σε άλλες χώρες όπου εφαρμοζόταν χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής. Η δεύτερη πιθανή πηγή έχει να κάνει με τη μείωση του φορολογικού ανταγωνισμού, από τον οποίο η Ελλάδα έχει δεχτεί πιέσεις τα τελευταία χρόνια, καθώς δραστηριοποιούμαστε στην περιοχή των Βαλκανίων, όπου οι γύρω χώρες εφαρμόζουν εξαιρετικά χαμηλούς συντελεστές. Από τον Οκτώβριο αναμένεται να γνωρίζουμε τις ακριβείς λεπτομέρειες για τον νέο τρόπο εφαρμογής του κατώτατου φορολογικού συντελεστή, που θα διαμορφωθεί σε 15%, τουλάχιστον για τις 130 χώρες που μπήκαν στην συμφωνία.  Το νέο σύστημα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από το 2023, οπότε στη συγκεκριμένη οικονομική χρήση θα αρχίσουν να εγγράφονται και τα πρώτα οφέλη”

“Ολοκληρώθηκε ένα πολύ σημαντικό βήμα” επισήμανε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας

Ειδικότερα σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών:

“Η συμφωνία περιλαμβάνει σχέδιο δύο Πυλώνων για τη μεταρρύθμιση των διεθνών φορολογικών κανόνων, με στόχο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να καταβάλλουν στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται τον φόρο που πράγματι τους αναλογεί. Το πλαίσιο της συμφωνίας επικαιροποιεί βασικά στοιχεία του παγκόσμιου φορολογικού συστήματος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων του 21ου αιώνα που επιτρέπουν τη μεταφορά κερδών σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολόγηση.

Ειδικότερα, η συμφωνία-πακέτο, που τελεί υπό τον συντονισμό του ΟΟΣΑ τα τελευταία 10 χρόνια, περιλαμβάνει τον Πρώτο Πυλώνα, ο οποίος προβλέπει σαφείς κανόνες για την κατανομή των δικαιωμάτων φορολόγησης ανά χώρα επί κερδών των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παγκοσμιοποιημένης ψηφιακής οικονομίας, ενώ ο Δεύτερος Πυλώνας, με στόχο και την αντιμετώπιση του φορολογικού ανταγωνισμού, αποσκοπεί στην επιβολή κατώτατου παγκόσμιου φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων τουλάχιστον 15%, προκειμένου για την προστασία της φορολογικής βάσης των χωρών.

Πρόσθετα οφέλη αναμένονται από τη σταθεροποίηση του διεθνούς φορολογικού συστήματος, την ενίσχυση της νομικής ασφάλειας των φορολογουμένων και τη διασφάλιση των φορολογικών εσόδων, απαραίτητων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.

Το σχέδιο εφαρμογής, καθώς και οι τεχνικές παράμετροι της συμφωνίας των δύο Πυλώνων, τα οποία οριοθετούνται σε κοινή δήλωση, θα οριστικοποιηθούν τον Οκτώβριο του 2021, ενώ η υλοποίησή της προγραμματίζεται για το 2023. Περαιτέρω ώθηση διαδικασιών για την επίτευξη ευρύτερης συναίνεσης αναμένεται στη Σύνοδο των G20, την επόμενη εβδομάδα.

Το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί στενά και συμμετέχει ενεργά στις σχετικές συζητήσεις του ΟΟΣΑ αναφορικά με το ζήτημα της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζει και συμμετέχει στη συμφωνία της νέας αρχιτεκτονικής του παγκόσμιου φορολογικού συστήματος, δεδομένου ότι πρωτοβουλίες επιβολής μονομερών μέτρων φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας δεν διευκολύνουν την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων που απορρέουν, κυρίως, από τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Με επιμονή και προσήλωση στην ενίσχυση των προσπαθειών για την επίτευξη συναίνεσης σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό που παγκόσμιου φορολογικού συστήματος, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων φορολόγησης της χώρας μας στο πλαίσιο της νέας φορολογικής αρχιτεκτονικής, αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού φορολογικού συστήματος και της οικονομίας”.

Ρεπορτάζ: Θάνος Τσίρος

Πηγή: ΕΡΤ