Τζίρος 20,5 δισ. ευρώ το 2022

Στα 20,5 δισ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος από ηλεκτρονικές παραγγελίες στις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 10 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Ο τζίρος αυτός αποτελεί το 6,9% του συνολικούς τους συνόλου.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την ετήσια έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις, με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το διάστημα 1 Ιανουαρίου 2022- 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, σημείωσε αύξηση αύξηση 9%.

  • Από τις 39.460 επιχειρήσεις με απασχόληση 10 ατόμων και άνω, οι 38.337 είχαν φέτος πρόσβαση στο διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς.
  • Συγκριτικά το 2021, σε σύνολο 35.623 επιχειρήσεων, οι 35.172 επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς.
  • Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο σημείωσε αύξηση αύξηση 9%. Να σημειωθεί ότι στην πρόσβαση συμπεριλαμβάνεται σταθερή και κινητή σύνδεση.

Όσον αφορά τον τζίρο, το 2022 από τις συνολικά 39.460 επιχειρήσεις με απασχόληση 10 άτομα και άνω και με συνολικό κύκλο εργασιών 295,9 δισ. ευρώ, οι 7.472 έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI (ποσοστό 18,9%).

Ο κύκλος εργασιών από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε 20,5 δισ. ευρώ, και αποτελούν το 6,9% του συνολικού τους τζίρου.

Συγκριτικά το το 2021, σε σύνολο 35.623 επιχειρήσεων και με συνολικό κύκλο εργασιών 228,7 δισ. ευρώ, οι 7.637 έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI (ποσοστό 21,4%) και ο κύκλος εργασιών από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε 13,3 δισ. ευρώ (ποσοστό 5,8%) του συνολικού κύκλου εργασιών).

Συναντήσεις μέσω διαδικτύου

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, από τις επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι 12.998 πραγματοποίησαν απομακρυσμένες συναντήσεις (μέσω π.χ. Skype, Zoom, MS Teams, WebEx κ.λπ).

Οι 8.337 από αυτές διαθέτουν οδηγίες ασφαλείας ΤΠΕ για τη διεξαγωγή απομακρυσμένων συσκέψεων μέσω του διαδικτύου (π.χ. απαίτηση κωδικού πρόσβασης, κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο), ενώ οι 7.009 διαθέτουν κατευθυντήριες γραμμές (διαδικασίες), ώστε να προτιμούν τις απομακρυσμένες συναντήσεις μέσω διαδικτύου αντί για επαγγελματικά ταξίδια).

Απομακρυσμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο

Επίσης, από τις επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, τουλάχιστον ένας από τους απασχολούμενους σε αυτές έχει απομακρυσμένη πρόσβαση: στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης [σε 22.818 επιχειρήσεις], σε έγγραφα της επιχείρησης (π.χ. αρχεία, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, γραφήματα, φωτογραφίες) [σε 16.396 επιχειρήσεις] και σε επιχειρηματικές εφαρμογές ή λογισμικό της επιχείρησης (π.χ. πρόσβαση σε λογιστική, πωλήσεις, παραγγελίες, CRM) [σε 16.386 επιχειρήσεις].