ΥΠΕΝ και ΓΓΑ επενδύουν στην πράσινη ανάπτυξη

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (28/9) διαδικτυακά η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση επενδύσεων καθαρής ενέργειας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», για το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ).

Στόχος του έργου αποτελεί η παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου επενδύσεων καθαρής ενέργειας σε συνάρτηση με τις φιλοδοξίες για το 2030 και το 2050, καθώς και ηυποστήριξη ειδικής δράσης για επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια σε αθλητικές εγκαταστάσεις, με σκοπό την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την ενεργειακή τους αναβάθμιση.

Το έργο εστιάζει στην παροχή τεχνικής υποστήριξης ως προς τις διαδικασίες συντονισμού και παρακολούθησης σχετικά με τις επενδυτικές δράσεις και μεταρρυθμίσεις σε τομείς καθαρής ενέργειας, που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ, «Ελλάδα 2.0»), καθώς και στην παρακολούθηση και επικαιροποίηση του οδικού χάρτη του ΕΣΕΚ,σύμφωναμε το νέοΕυρωπαϊκό κλιματικό στόχο μείωσης κατά τουλάχιστον 55% των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίουγια το 2030.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης (TSI), καθώς και του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών και Ενέργειας (BMWi) και θα υλοποιηθεί από την Deutsche GesellschaftfürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Απριλίου 2023, υπό τον συντονισμό και σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, τη ΓΓΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το BMWi.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ, της ΓΓΑ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του BMWi και της GIZ παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι κύριοι στόχοι και οι προγραμματισμένες δραστηριότητες του έργου.