Χαλκιδική: 63 θέσεις κοινωφελούς χαρακτήρα στο Δήμο Σιθωνίας

63 θέσεις κοινωφελούς χαρακτήρα στο Δήμο Σιθωνίας Χαλκιδικής. Συνολικά 63 θέσεις, διαφόρων ειδικοτήτων, όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης έχουν κατανεμηθεί στο Δήμο Σιθωνίας, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων». Η πρόσκληση αφορά εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, ενώ οι θέσεις απασχόλησης είναι οκτάμηνης διάρκειας. Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα, 29 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες: • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ • άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ). Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης. Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmatakoinophelous-kharaktera Τα κριτήρια Οι άνεργοι, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια: • χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, • χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60) • αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω • ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό • ηλικία • αριθμός ανηλίκων τέκνων • γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω • δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και • ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017. Αναλυτικά οι θέσεις στο Δήμο Σιθωνίας Αναλυτικά ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ειδικότητα και αριθμό θέσεων η κατανομή στο Δήμος Σιθωνίας έχει ως εξής: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 30 θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6 θέσεις ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 θέση ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3 θέσεις ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 θέση ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 θέσεις ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 7 θέσεις ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 θέσεις ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10 θέσεις “Η έγκριση των παραπάνω θέσεων αναμένεται να ενισχύσει ικανοποιητικά το στελεχιακό δυναμικό του Δήμου μας, καθώς οι ανάγκες τόσο σε επιστημονικό όσο και εργατικό προσωπικό είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Ταυτόχρονα, τα εν λόγω προγράμματα συμβάλλουν στην τόνωση της απασχόλησης. Ως Τοπική Αυτοδιοίκηση εμμένουμε στις διεκδικήσεις μας για μόνιμους διορισμούς ώστε οι ΟΤΑ να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες”, επισήμανε ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Κυπαρίσσης Ντέμπλας. Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ