800 εκατ. ευρώ σε πάνω από 2 εκατ. πολίτες πριν τα Χριστούγεννα

Πριν τα Χριστούγεννα σχεδιάζει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην καταβολή 800 εκατ. ευρώ σε εκατομμύρια συμπολίτες. Στις 20 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του έκτακτου οικονομικού βοηθήματος ως ανάχωμα στο κύμα ανατιμήσεων σε αγαθά και υπηρεσίες, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ. Μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου, ακόμα 300 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν παλαιοί και νέοι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης.

Πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να λάβουν πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ με βάση τα νέα εισοδηματικά κριτήρια που ορίστηκαν για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Επειδή κάποιες από τις ομάδες δικαιούχων ανήκουν στον ΕΦΚΑ και άλλοι στον ΟΠΕΚΑ, η πληρωμή θα «σπάσει» σε δύο ξεχωριστές ημερομηνίες. Περίπου στις 20 Δεκεμβρίου τα 250 ευρώ θα λάβουν :

·      μακροχρόνια άνεργοι από 12 έως 24 μήνες – στη βάση του μοντέλου που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας – που δεν είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

·      ευάλωτοι συνταξιούχοι με σύνταξη μέχρι 800 ευρώ

·      ανασφάλιστοι υπερήλικες

·      ΑΜΕΑ

Ειδικά για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος προβλέπεται ότι για τον Δεκέμβριο, η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση προσαυξάνεται στο διπλάσιο, εφόσον έχουν στις 30 Νοεμβρίου εγκριτική απόφαση χορήγησης. Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης του η ισχύς των οποίων δεν έχει ανασταλεί, και καταβάλλεται άπαξ. Η προσαύξηση δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις που η ισχύς της οικείας εγκριτικής απόφασης έχει ανασταλεί, αποδίδεται δε στους δικαιούχους μετά την τυχόν άρση της ανωτέρω αναστολής. Η καταβολή της προσαύξησης προηγείται της τακτικής καταβολής της μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης και πραγματοποιείται μέχρι την 31.12.2022.

Στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης περιλαμβάνονται επίσης  οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα παιδιού για τους οποίους προβλέπεται η καταβολή 1 1/2 επιπλέον μηνιαίας δόσης. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. Αντίστοιχη έκτακτη δόση καταβάλλεται στους λοιπούς νέους δικαιούχους του επιδόματος του 2022, μετά την έγκριση της αίτησής τους.

Έως 21 Δεκεμβρίου το επίδομα θέρμανσης

Εντός του Δεκεμβρίου, και το αργότερο στις 21 του μηνός παλαιοί και νέοι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα δουν στους τραπεζικούς  τους λογαριασμούς το ποσό που δικαιούνται.

Πιο συγκεκριμένα μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου οι παλαιοί δικαιούχοι  θα λάβουν ως προκαταβολή ποσό ίσο με το ποσό που έλαβαν πέρυσι. Την ίδια ημερομηνία, οι νέοι δικαιούχοι που θα υποβάλουν αίτηση θα δουν τα χρήματα που δικαιούνται στους τραπεζικούς τους λογαριασμού για αγορές που θα τιμολογηθούν έως το τέλος Νοεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταχωρηθεί τα απαιτούμενα στοιχεία έως τις 9 Δεκεμβρίου.

Η επόμενη δόση του επιδόματος θέρμανσης έχει προγραμματιστεί ως το τέλος Φεβρουαρίου 2023 για τις αγορές που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2023.